Kääntäjämme ja oikolukijamme ovat äidinkielisiä, akateemisesti koulutettuja käännettävän alan ammattilaisia. Syvällistä erikoisosaamista koskevien aiheiden kääntämiseksi tietokantamme sisältää asiantuntijoita, joilla on riittävät tiedot, taidot ja kokemukset siihen, että he auttavat kääntäjiämme oikeiden termien käyttämisessä.