Kääntäminen on taidetta, joka edellyttää laajoja tietoja, taitoja ja luovaa lähestymistapaa. Hyvä käännös ei tarkoita sopivien sanojen tai lauseiden löytämistä kohdekieleen, vaan lähdetekstin merkityksen ja idean välittämistä tekstin käyttötarkoituksesta, kohderyhmästä ja kulttuurikontekstista lähtien.

Tarkoituksenamme on tarjota asiakkaillemme luotettavia tietoja heidän kommunikoinnissaan ulkomaalaisten kumppaneiden kanssa. Tämän vuoksi kaikkia Alias käännöstoimiston käännösprojekteja valvotaan tarkalla laatuseurannalla, ottaen huomioon asiakkaittemme kaikki yksilölliset ja erityiset vaatimukset ja tarpeet.